poniedziałek, 25 stycznia 2016

Wyjazdy zespołów ARA - formalności

Wyjazdy na warsztaty czy konkursy to coś, na co wszystkie dzieci i młodzież zawsze bardzo czekają. Budzą one zwykle wiele ekscytacji i radości, a niejednokrotnie są okazją do skonfrontowania swoich umiejętności, gdy mowa o przeglądach, festiwalach czy zawodach. Ich organizacja to zawsze wielkie przedsięwzięcie. Trzeba zamówić noclegi, wyżywienie, autokar, zebrać potrzebne zgody, wpłacić akredytacje, karty zgłoszenia, wypełnić wszelkie wymogi regulaminowe każdego uczestnictwa i w końcu, co przysparza nam najwięcej trudności, załatwić wszelkie kwestie formalne wynikające z przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. I o tym ostatnim chciałabym dzisiaj napisać. 

Kiedy w temat się wgryziemy i nauczymy to robić, sprawa przestaje być aż taka magiczna, ale na początku w głowie rodzi się wiele wątpliwości. Oczywiście wtedy niezwykle pomocni są pracownicy delegatury kuratorium oświaty, właściwej dla naszego rejonu. Pierwsza rada - zawsze warto zapytać, niż popełnić jakiś błąd lub czego nie dopełnić. 

Pierwsze pytanie, jakie nam się nasuwa, to takie, czy powinniśmy zgłaszać wyjazdy do kuratorium oświaty skoro nie jesteśmy placówką oświatową tylko domem kultury. Zdecydowanie TAK. Cytując wprost odpowiedź MEN w tej sprawie podaję: " Zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szklonej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). Rozporządzenie obowiązuje wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym domy kultury. ". Jesteśmy zatem organizatorem wypoczynku i nic nas nie zwalnia z obowiązku zgłaszania wyjazdów.  Dodam, że dotyczy to wyjazdów jednodniowych, kilkudniowych, półkolonii, wyjazdów zagranicznych, ale tylko tych, które odbywają się w dni wolne od nauki szkolnej. Wszystkie inne, które organizujemy nie muszą być zgłaszane do kuratorium, ale musimy tak czy inaczej zorganizować je z należytą starannością.

Jakie dokumenty musimy skompletować, aby zorganizować wyjazd? Oto lista:
1) lista uczestników z danymi teleadresowymi i datami urodzenia. Zwłaszcza wiek dzieci jest tutaj istotny. Przypomnę, że 1 opiekun przypada na 10 dzieci poniżej 10 roku życia oraz na 15 dzieci powyżej 10 roku życia. W zgłoszeniu do kuratorium będziemy musieli podać ilość dzieci młodszych i starszych.
2) lista opiekunów z zapisem jaki kurs na wychowawcę/ kierownika wypoczynku został przezeń zrobiony. 
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach przez kierownika i wychowawców wypoczynku. 
4) zaświadczenia o niekaralności naszych opiekunów i kierownika
5) polisę ubezpieczeniową (w przypadku wyjazdów feryjno-wakacyjnych)
6) kartę wyjazdu (wzór można pobrać np. tutaj http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LVD5eRfbC4EJ:www.kuratorium.lublin.pl/gsok/include/pliki.php%3Fcl%3Dpliki%26akc%3Ddl%26id%3D10110+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl )
7) zgody rodziców na wyjazd. UWAGA! Możemy zrobić jedną zgodę na cały sezon artystyczny podpisywaną we wrześniu z przykładową treścią "Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich wyjazdach organizowanych przez.......... w sezonie 2016/2017"
8) zgłoszenie do kuratorium. Ja k to zrobić? To świetnie tłumaczy Karta informacyjna nr 9. Znajdziecie ją tutaj http://www.kuratorium.katowice.pl/?page=BipKoPage&menuItemId=282 

Ponadto należy zgłosić dyżurnemu na policję planowany wyjazd, aby patrol przed wyjazdem mógł sprawdzić stan techniczny pojazdu oraz stan trzeźwości kierowcy. Wystarczy to zrobić mailowo.

Pamiętajcie, że wyjazd do kuratorium zgłaszamy 21 dni przed jego rozpoczęciem

Do zgłoszenia do kuratorium należy dołączyć: 
a)   w przypadku organizatora wypoczynku w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie (o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej;
b)     w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku:
·  szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo – rekreacyjnych,
·   kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych.
c)   w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności obóz pod namiotami:
· szkic zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywalni, ustępów;
·  kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych.

Pamiętajcie! Opiekunami wypoczynku muszą być osoby, które mają odpowiedni kurs na wychowawcę wypoczynku lub wycieczki. Musimy mieć też jedna osobę, która będzie miała przeszkolenie na kierownika wypoczynku / wycieczki. Zwykle robić się na jednym szkoleniu. Uwaga! Osoba na stanowisku kierowniczym, która ma min. 3 letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej może być kierownikiem bez kursu. Kolejna wskazówka - wychowawcą może być czynny nauczyciel. Wtedy w dokumentacji załączamy zaświadczenie ze szkoły, w której pracuje.

Czy musimy dopełniać wszystkich tych formalności, jeżeli organizujemy wyjazd w roku szkolnym? Zdecydowanie TAK, prócz zgłaszania do kuratorium z ww. załącznikiem. Jedyna różnica polega na tym, że organem nadzorczym jest wtedy Urząd Gminy, a nie kuratorium. Po za tym, organizator wyjazdu, którym jest instytucja, a właściwie dyrektor instytucji odpowiada za wyjazd. Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, obowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Ponadto, organizatorzy wypoczynku są obowiązani do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców wypoczynku. 

Wiem, że mój post nie wyczerpuje wszystkich tematów z tym związanych. Polecam stronę www.wypoczynek.gov.pl. Tam znajdziecie niemalże wszystko. Ponadto polecam telefonowanie do właściwych delegatur lub bezpośrednio do kuratorium. Można też zadać mailowo pytanie do samego ministerstwa wypoczynek@men.gov.pl. Nie bójcie się tego. Odpisują i to całkiem szybko. Macie wtedy czarno na białym napisane co i jak wraz z podaniem podstaw prawnych.  

Dodam w podsumowaniu, że nie jestem ekspertem, ani pracownikiem kuratorium czy ministerstwa. Jestem praktykiem. Organizuję wyjazdy pod kontem formalnym. I uwierzcie mi, że każdy wyjazd to osobna historia, kolejne pytania i wątpliwości. Ale jest pozytyw w tym całym szaleństwie - wszystko da się załatwić!

I pamiętajcie, tu chodzi o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, o nic innego. 

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Teatr da dorosłych pracuje nad nowym spektaklem

Amatorski Ruch Artystyczny zwykle kojarzy się z zajęciami dla dzieci i młodzieży. Nic w tym dziwnego. Znaczna część warsztatów skierowana jest do najmłodszych. My w Wodzisławskim Centrum Kultury staramy się jednak myśleć również o tych starszych w myśl zasady, że człowiek powinien rozwijać się przez całe życie. 

Niejednokrotnie pisałam o naszej ofercie zajęć dla dorosłych i seniorów. W WCK można skorzystać z zajęć ceramicznych, plastycznych, kursu tańca towarzyskiego, warsztatów bębniarskich, zumby, salsy, lekcji gry na pianinie, zajęć w ramach grupy seniorów Nie Dejmy Sie czy zajęć w ramach grupy DORO Zespołu Pieśni i Tańca Vladislavia. Nie na tych grupach jednak chciałam się dzisiaj skupić. 

Jednym z prężnie rozwijających się zespołów jest Kabaret Wodzisławski, czyli grupa teatralna dla dorosłych. Losy tego zespołu są dosyć zawiłe. Początkowo działali pod szyldem Wodzisławskiego Uniwersytetu III Wieku. Następnie przenieśli się do WCK jako grupa niezależna, by móc skorzystać z naszej sceny i niewielkiej pomocy przy tworzeniu scenografii i organizacji spektakli. Grupę od początku prowadziła śp. Aniela Tajner realizując swoje scenariusze i artystyczne wizje. Zespół działał niezwykle prężnie dając 2-3 premiery spektakli komediowych rocznie. W czerwcu 2015 r. odbyła się ich ostatnia premiera pod okiem pani reżyser. Niestety kolejnej nie przygotują już razem. Mimo tak tragicznej informacji zespół postanowił tworzyć dalej. Pasja do teatru jaką zaszczepiła w nich śp. Aniela Tajner nie pozwoliła im tak po prostu się rozejść i zostawić Kabaret. We wrześniu poproszono nas byśmy poszukali dla nich nowego instruktora. 

I tak, od początku października aktorzy pracują pod okiem Tomasza Koźlika, młodego aktora, działacza Stowarzyszenia IZART, absolwenta katowickiej produkcji filmowej, pasjonata teatru związanego z amatorskim ruchem od kilkunastu lat. Od jego przyjścia wiele się zmieniło, a grupa pracuje zupełnie nową metodą. Przede wszystkim, każdego aktora obowiązuje czarny strój pantomimiczny, a pierwsze miesiące pracy instruktor poświęcił na szkolenie warsztatowe swoich aktorów. Ćwiczenia dykcyjne, emisyjne, podstawowe techniki aktorskie, ekspresja emocji, plastyka ciała, poszukiwanie prawdy scenicznej, ruch sceniczny, słowo w działaniu, budowanie etiudy teatralnej to jedne z tych zagadnień, nad którymi skupiają się na zajęciach. 
W maju szykuje się pierwsza premiera nowego reżysera. Nie znamy jeszcze tytułu spektaklu, ale wiemy, że będzie inspirowany tekstami śp. Tajner, by móc oddać hołd jej twórczości i 
podziękować za pracę artystyczną. 

Grupa spotyka się raz w tygodniu, w środy. Zajęcia trwają 2 godziny, od 18:00 do 20:00 na sali klubowej Wodzisławskiego Centrum Kultury. Do zespołu można dołączyć. 

A poniżej kilka zdjęć z jednej prób. 
Grupie życzymy powodzenia i nieprzerwanej weny twórczej:)

wtorek, 5 stycznia 2016

Poświąteczne ładowanie akumulatorów

Święta, święta i po świętach już...Pewnie słyszeliście to sformułowanie już nie raz:) Ale tak to już jest, że człowiek wypowiada te słowa z westchnieniem pełnym refleksji i tęsknoty, bo czas Świąt Bożego Narodzenia jest zawsze bardzo wyczekiwany i równie szybko mija. 

Święta to czas, który spędzamy w gronie najbliższych, dlatego też zajęcia w ramach ARA na ten czas zostają zawieszone. Mamy wtedy moment na złapanie oddechu i na naładowanie akumulatorów na przyszły sezon. 


Okres wiosenno-letni jest nie mniej intensywny niż ten jesienno-zimowy. 


Nadszedł Nowy Rok 2016 r. a z nim wiele planów, marzeń i szczytów do zdobycia. My też mamy wiele celów do zrealizowania i już napełniamy się energią po świątecznym lenistwie, by je osiągnąć:) Przed nami Koncert Noworoczny ZPiT Vladislavia, warsztaty taneczne Mirażu, premiera spektakli teatrów Szydło i Szydełko, Gala Taneczna Mix, wystawa koła plastycznego, wystawa Modelarni Szkutniczej, premiera spektaklu Teatru Tańca Memento, koncerty taneczne Vladislavii, Mirażu, Spinu i w końcu udział w festiwalach, konkursach, turniejach i zawodach. Sporo tego. Będzie taneczno-teatralno-muzyczno-plastycznie. Kolorowo, bo taka jest nasza ARA. Trzymajcie kciuki, aby wszystko się udało, a rok 2016 r. był dla ARA tak samo pomyślny, jak ten poprzedni.