Muzyka

Wszystkich, dla których największą pasją jest muzyka, śpiew lub gra na instrumencie ARA zaprasza na warsztaty muzyczne. W WCK działają zespół bębniarski, orkiestra rozrywkowa, chór Jadwiga, prowadzimy także indywidualne lekcje gry na pianinie. Prócz tego przy WCK działa Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych z Rybnika (filia w Wodzisławiu Śląskim) oferujące lekcje gry na keybordzie i gitarze. A wszystko to prowadzone jest przez profesjonalnych muzyków, aranżerów oraz pedagogów. 


WODZISŁAWSKA ORKIESTRA ROZRYWKOWA

Od 2013 r. w ARA działa Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa. Próby orkiestry odbywają się zwykle w soboty o godz. 10.00 oraz przed występami. Kierownikiem artystycznym jest Marek Sobota. Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy prosimy o kontakt z p. Sobota pod numerem (32)4554855. Zespół daje koncerty podczas największych imprez miejskich i uroczystości. Repertuar orkiestry jest zróżnicowany. Muzycy grają zarówno standardy jazzowe jak i popularne, współczesne piosenki. Członkami grupy jest młodzież wspomagana profesjonalnymi, zawodowymi muzykami. 


INDYWIDUALNE LEKCJE GRY NA PIANINIE

Wszystkich chętnych, dzieci, młodzież oraz dorosłych zapraszamy na lekcje gry pianinie. Zajęcia prowadzi Hanna Rodzoń. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych. Termin poszczególnych lekcji umawia się bezpośrednio z instruktorem. Prócz praktycznych lekcji gry na instrumencie w ramach warsztatu prowadzone są grupowe zajęcia teoretyczne. Istnieje również możliwość pobierania prywatnych lekcji śpiewu. 


Chór Jadwiga

Chór mieszany Jadwiga pochodzi z Wodzisławia śląskiego - Radlina II. Głównym dyrygentem jest Ryszard Ucher, drugim Donata Miłowska. Grupa ma 100-letnią tradycję. Czas narodzin chóru zbiega się z czasem ponownego uzyskiwania niepodległości przez Polskę. Dla narodu polskiego wszelkie inicjatywy, które miały na celu krzewienie polskości były bardzo ważne, a taką inicjatywą było m.in. tworzenie towarzystw śpiewaczych. Chór krzewił pieśnią słowo i kulturę polską uczestnicząc w corocznych zjazdach śpiewaczych. Pierwszym prezesem po II wojnie światowej został Augustyn Brachmański a zaraz po nim Paweł Kowol, który pełnił tę funkcję przez 50 lat a obecnie jest prezesem honorowym. Od 1998 r. patronat nad chórem sprawuje Urząd Miasta Wodzisławia Śl.Obecnie zespoł tworzy pod skrzydłami ARA, czyli Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Wodzisławskim Centrum Kultury. 
 

Nauka gry na instrumencie

W Wodzisławskim Centrum Kultury od wielu lat mieści się filia Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych z Rybnika. W ramach działalności organizacji odbywają się lekcje gry na keyboardzie/ pianinie oraz lekcj gry na gitarze. Informacji o zapisach udziela Stowarzyszenie.


Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe na zajęcia.

Kontakt

Stowarzyszenie Ognisk MuzycznychOgnisko Muzyczne w Rybniku - Filia w Wodzisławskim Centrm Kultury
ul. J.F. Białych 7
tel. 32 422 86 60
44-200 Rybnik
KRS 0000268474

Zajęcia odbywają się w:

środy w godzinach 13:00 - 17:00 - keyboard (Robert Czech)
czwartki w godzinach 17:00 - 18:00/19:00 - gitara (Robert Wija)
 

 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz